Styrelsen

Styrelse och Valberedning

Mellan föreningsstämmorna sköter den valda styrelsen föreningens angelägenheter. Styrelsen består av åtta stycken ledamöter. Styrelsen har ca tio möten per år där alla frågor som har med föreningen att göra behandlas.

Nuvarande styrelse, vald vid föreningsstämman 2020, består av följande personer:

Lennart Börjesson Ordförande

Ekonomistyrning
Handkassa
Överlåtelser
Andrahandsuthyrning
Garage/parkeringshus
Säkerhet- och nyckelansvarig
Trädgården

E-post. lennart.borjesson@hotmail.se
Mobil. 0722-45 91 00

Iréne Sundqvist
Sekreterare

Överlåtelser
Andrahandsuthyrning
Medlemsinformation
Trädgården

Telefon: 031-91 12 07

Marcus Leidefeldt
Ordinarie ledamot

Hemsidan
Medlemsinformation
Garage och parkeringshus

Telefon: 0702-89 20 33

Glenn Dahl
Ordinarie ledamot

Fastighetsservice, inkl. sopsugen


031-779 76 20

Anette Oscarsson 
Ordinarie ledamot

Lokalhyresgäster
Tvättstugan

Telefon: 0724 -49 80 01

Patrick Blomqvist
Ordinarie ledamot

Medlemsaktiviteter
Lokalhyresgäster
Tvättstugan
Gästrummet

Telefon: 0708-22 33 31

Håkan Särnå
Ordinarie ledamot

Medlemsaktiviteter
Fastighetsservice, inkl. sopsugen


Telefon: 0707-96 22 90

Karin Ekman Lith
Ordinarie ledamot

Ekonomistyrning /Handkassa
Säkerhets- och
nyckelansvarig
Gästrummet

Telefon: 0709 -60 17 16

valberedning

Valberedning 2020-2021
Bengt Andersson, sammankallande, Tel 51 09 55
Elisabeth Grimberg, Tel 031-779 23 21