trivselregler

Styrelsen har sammanställt en del nyttig information om föreningen och dess funktion. Vi har också beskrivit de gemensamma utrymmen som finns i huset och ställt upp ett antal trivselregler som vi ber alla medlemmar att följa. Detta finns i nedanstående fil.

Att bo i en bostadsrättsförening innebär såväl rättigheter och skyldigheter. För att alla skall trivas i föreningen måste vi ta hänsyn till varandra. Om alla tar till sig denna information och följer dessa trivselregler så kommer boendet att fungera väl för oss alla. 

Göteborg 2013-10-01
Styrelsen