brf älvstranden

Bostadsrättsföreningen Älvstranden ligger i Eriksbergsområdet på Hisingen med söderläge vid Göta Älv. 

Huset 
Med sitt läge på Sörhallskajen i Eriksbergsområdet, är huset spännande på många olika sätt. Det har en karaktärsfull arkitektur med en gård som öppnar sig mot älven. Mellan huset och vattnet löper den träskodda kajen. Husets arkitektur utnyttjar platsens speciella förutsättningar. Kvarteret öppnar sig mot vattnet, solen och ljuset. Fasadernas putsade ytor med sin färgsättning och arkitektoniska formspråk samspelar väl med både äldre och yngre bebyggelse i omgivningen.

På norra sidan ligger Östra Eriksbergsgatan, den trädplanterade allé som går genom hela Eriksbergsområdet. De två tvärgatorna heter Mimergatan och Nimbusgatan. Mimergatan har fått sitt namn efter ångfartyget Mimer, byggt 1883 och Nimbusgatan efter motorfartyget Nimbus, byggt 1947. 

Rakt framför huset ligger Bogserpiren, där Röda Bolagets röda bogserbåtar tidigare haft sin bas. Ostindiefararen Götheborg har ju återvänt från Kina och hennes bas är Bogserpiren. Här befinner du dig på första parkett vid Göta Älv och kan följa det som utspelas på älvens "stora scen".

Huset ligger mitt i Eriksbergsområdet, faktiskt bara tre kilometer från Gustaf Adolfs Torg. Med Älvsnabben når du enkelt Klippan, Slottsberget, Lindholmen, Rosenlund och Lilla Bommen. Under de korta färjeturerna upplever man hamnlivet på nära håll. Vid busshållplatsen Sörhallstorget, som finns på gatan nära huset, går stombussen (linje 16), buss 31 och buss 99 samt några andra bussar. Antalet avgångar per timme är imponerande! Gå in på Västtrafiks hemsida för mer info.

Närheten till naturen är påtaglig. Fina strövområden finns vid Bratteråsberget och i den lummiga Krokängsparken, nära Eriksbergsområdets nordvästra del. På Eriksbergsområdet finns det flera serviceinrättningar inom gångavstånd, såsom kvarterskrogar, matvaruaffär, kiosk, solarium och träningsanläggning. Storköp och bensinstation finns också i närheten. I huset finns tre affärslokaler; Eriksbergs frisersalong, Äva Art Design och Claudias Smörgåsbutik.

Fakta om huset
Huset består av 94 lägenheter.I huset finns även tre hyreslokaler. Tomtarea 2 823 m2; Boarea 6 295,7 m2; Lokalarea 193,6 m2. 
  
I huset finns bland annat: 
Garage, som nås med hiss, i husets källare. Sju barnvagnsrum; ett i varje trapphus. Föreningslokal belägen vid markplanet vid Ö Eriksbergsgatan 82 som i första hand används för styrelsearbetet.  

Centralantennanläggning för radio och TV med kabel TV-anslutning. Bredbandsanslutning i samtliga lägenheter (Tele2). Porttelefonanläggning. 

Skyddsrum för 120 personer beläget i källaren, vilket i fredstid används som lägenhetsförråd. Diverse utrymme för teknisk apparatur för ventilation, el, vatten och värme. Fjärrvärmeanläggning för uppvärmning och varmvatten. Värmeleveranser sker från Göteborg Energi AB. Ventilationsanläggning för mekanisk frånluft med tillhörande stamledningar.

Föreningen 
Bostadsrättsföreningen Älvstranden bildades 1997. Alla som äger en lägenhet i huset (en bostadsrätt) äger också en del i föreningen. Bostadsrättsföreningen äger och förvaltar fastigheten. Att bo i bostadsrätt betyder bland annat att man bor till "självkostnadspris". Föreningens inkomster är till största delen de månadsavgifter vi själva betalar in. Dessa inkomster används till att betala föreningens löpande utgifter t.ex. värme, vatten, fastighetsskötsel, reparationer, räntor på föreningens lån mm. En viss del sätts också av i en yttre fond för framtida större gemensamma reparationer. Vi medverkar själva till att hålla alla kostnader nere genom att akta och vårda hus, lägenheter, lokaler mm.

En gång per år, normalt i april/maj, har föreningen en årsstämma. Till årsstämman kallas alla bostadsrättsinnehavare minst 4 veckor i förväg genom mailutskick samt utdelning i pappersform för de medelmmar som begärt detta och ev. anslag i trappuppgångarna och på hemsidan. Medlem som vill få ett ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. På stämman redovisar sittande styrelse bl.a. föreningens ekonomiska resultat för föregående år. Dessutom väljs en ny styrelse för nästkommande år.