Styrelsen

Styrelse och Valberedning

Mellan föreningsstämmorna sköter den valda styrelsen föreningens angelägenheter. Styrelsen består av åtta stycken ledamöter. Styrelsen har ca tio möten per år där de flesta frågor som har med föreningen att göra behandlas. Löpande mindre frågor sköts av respektive ledamöter nder året.

Kontakta styrelsen antingen genom att fylla i formuläret på hemsidan under rubriken " KONTAKT " eller genom styrelsens mailadress
styrelsen@brfalvstranden.se

Nuvarande styrelse, vald vid föreningsstämman 2022, består av följande personer:

Lennart Börjesson
Ordinarie ledamot

Ordförande

Ekonomistyrning
Handkassa
Överlåtelser
Andrahandsuthyrning
Lokalhyresgäster
Garage/parkeringshus
Hemsidan
Medlemsinformation
Säkerhet/nyckelansvarig
Trädgården

E-post. lennart.borjesson@hotmail.se
Mobil. 0722-45 91 00

Anette Oscarsson
Ordinarie ledamot
Sekreterare


Överlåtelser
Andrahandsuthyrning
Lokalhyresgäster
Medlemsaktiviteter

Telefon: 0724-49 80 01.

Håkan Särnå
Ordinarie ledamot

Fastighetsservice, inkl. sopsugen
Medlemsaktiviteter
TvättstuganTelefon: 0707-96 22 90

Karin Ekman Lith
Ordinarie ledamot

Ekonomistyrning /Handkassa
Säkerhet/nyckelansvarig
Gästrummet

Telefon: 0709 -60 17 16

Jan Sandberg
Ordinarie ledamot

Fastighetsservice
inkl sopsug.
Tvättstugan
Gästrummet

Telefon: 0706-75 02 95

Micael Olsson
Ordinarie ledamot

Medlemsaktiviteter
Garage/parkeringshus
Hemsidan
Medlemsinformation

Telefon: 0702-69 97 93

valberedning

Valberedning 2022-2023
Bengt Andersson, sammankallande, Tel 031-51 09 55
Elisabeth Grimberg, Tel 031-779 23 21