Styrelsen

Styrelse och Valberedning

Mellan föreningsstämmorna sköter den valda styrelsen föreningens angelägenheter. Styrelsen består av sju ledamöter utan suppleanter. Styrelsen har ca åtta/tio möten per år där de flesta frågor som har med föreningen att göra behandlas. Löpande mindre frågor sköts av respektive ledamöter under året.

Kontakta styrelsen antingen genom att fylla i formuläret på hemsidan under
rubriken " KONTAKT " 

Nuvarande styrelse, vald vid föreningsstämman 2024 och består av följande personer:

Lennart Börjesson
Ordinarie ledamot

Ordförande

Ekonomistyrning
Handkassa
Överlåtelser
Andrahandsuthyrning
Lokalhyresgäster
Garage/parkeringshus
Hemsidan
Medlemsinformation
Säkerhet/nyckelansvarig
Trädgården

E-post. lennart.borjesson@hotmail.se
Mobil. 0722-45 91 00

Anette Oscarsson
Ordinarie ledamot
Sekreterare


Överlåtelser
Andrahandsuthyrning
Lokalhyresgäster
Medlemsaktiviteter

Telefon: 0724-49 80 01.

Håkan Särnå
Ordinarie ledamot

Fastighetsservice, inkl. sopsugen
Medlemsaktiviteter
Tvättstugan

Telefon: 0707-96 22 90

Karin Ekman Lith
Ordinarie ledamot

Ekonomistyrning /Handkassa
Säkerhet/nyckelansvarig
Gästrummet

Telefon: 0709 -60 17 16

Gunilla Kleiva
Ordinarie ledamot

Lokalhyresgäster
Medlemsaktiviteter
Trädgården
Gästrummet


0702-45 24 90

Micael Olsson
Ordinarie ledamot

Medlemsaktiviteter
Garage/parkeringshus
Hemsidan
Medlemsinformation


Telefon: 0702-69 97 93

Andreas Hasselström från 14 juni 2024.
Mer uppgifter om Andreas kommer efter styrelsns möte i juni. Andreas tillträdde sin lgh 18 juni och är med på nästa styrelsemöte 12 aug.  

valberedning

Valberedning 2024-2025
Christina Stålstedt, Tel 0702-28 36 14
Iréne Sundqvist,     Tel 0733-46 77 52