trivselregler

Styrelsen har sammanställt en del nyttig information om föreningen och dess funktion. Vi har också beskrivit de gemensamma utrymmen som finns i huset och ställt upp ett antal trivselregler som vi ber alla medlemmar att följa. Detta finns i nedanstående fil.

Att bo i en bostadsrättsförening innebär såväl rättigheter och skyldigheter. För att alla skall trivas i föreningen måste vi ta hänsyn till varandra. Om alla tar till sig denna information och följer dessa trivselregler så kommer boendet att fungera väl för oss alla.
Vi uppdaterar Trivselreglerna efter behov och välkomnar kommentarer från er medlemmar när ni ser att något inte är med som borde komma med i denna skrivelse. 

Göteborg 2013-10-01
Styrelsen