Förändrade medlemsavgifter

Föreningens budget för nästkommande år är nu beslutad. Tack vare ett mycket gynnsamt ränteläge när vi under det gångna året har bundit om räntan på lånen samt återhållsamhet vad gäller övriga utgifter är föreningens ekonomi mycket god. När nu budgetens utgifter minskar finns det även möjlighet att balansera det mot minskat behov av intäkter. Styrelsen har därför beslutat att från och med 1 januari 2016 sänka föreningens medlemsavgifter med 25%.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter