HLR utbildning

Som vi informerat om tidigare har det beslutats att köpa in en hjärtstartare till förening. Utrustningen i sig är lättanvänd och ska vara självförklarande. Styrelsen har också beslutat att köpa en grundläggande hjärt-lung-räddningskurs för 12 personer i föreningen, varav samtliga i styrelsen deltar. Övriga platser är fria att anmäla sitt intresse. Då antalet platser är begränsat kommer urvalet att ske med målet att varje trappuppgång ska vara representerad. I övrigt sker lottning om platserna. 
Kursen hålls tisdagen den 6e november mellan kl 1700-2000 i anslutning till styrelserummet. 
Anmälan mailas till brfalvstranden@gmail.com senast sista september, därefter meddelas vilka som fått plats.  

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter