Provgropar utefter kajen

Under veckan påbörjas ett arbete efter kajerna med att det grävs upp 14 st provgropar med avsikt att syna de dragstag som går från kajernas yttre del och in mot fastigheterna. Anledningen är att stamfastigheten (den underliggande konstruktionen) som ägs av Älvstranden Utveckling AB är tänkt att överlämnas till kommunen. Kommunen har då krävt att dessa konstruktioner skall hålla i 50 år innan ett övertagande. Groparna kommer att bli ca 4,5 x 4,5 meter i diameter, men kommer att läggas igen allt eftersom de blir klara. Varje grop är öppen mellan 3-5 dagar. Arbetet skall utföras under V-11 till V-22. Detta minskar tyvärr delvis framkomligheten efter kajerna då groparna kommer att omges av staket. Se översiktsbild nedan för ytterligare beskrivning. 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter