Vatten i garaget

2017-02-20.
Ikväll måndag  har det åter igen blivit stopp i kommunens ledning på Ö.Eriksbergsgatan och mycket vatten har trängt upp i garaget och andra utrymmen i källarnivån. Vi håller på nu från ca kl. 21 med två sugbilar att suga upp vattnet. Kretslopp & Vatten har spolat bort yttreligare en fettklump ur kommunens ledning, så nu har tillflödet avtstannat. Sugbilarna kommer att suga ner nivån i garaget och andra utrymmen till det inte längre föreligger någon direkt risk. Sedan återkommer de imorgon tisdag och fortsätter saneringen. Vi försöker i möjligaste mån att fortlöpande uppdatera hemsidan med aktuella händelser, men vi måste i det akuta läget i ta hand om själva problemet.

2017-02-18.
Under helgen så strömmade det in vatten i garaget. Felet berodde på en fettklump i huvudledning längs Östra Eriksbergsgatan. Då kunde inte avloppsvattnet rinna ner i den djupa pumpgropen som är vid busshållplatsen mot berget. Tyvärr trycks istället avloppsvattnet upp genom våra rensbrunnar i garaget och cykelförrådet. Det mesta av vattnet är nu uppsuget men spolningen och rengöring med sanneringsvätska kommer fortsätta under veckan.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter