Integritetspolicy

Den bifogade integritetspolicyn beskriver hur föreningen hanterar personuppgifter. Vänligen läs igenom dokumentet och signera. Detta dokument skall ovillkorligen undertecknas av alla medlemmar, även de som äger eller enbart är delägare i någon lägenhet och som inte bor här.

Det är ytterst viktigt att vi får tillbaka dessa från alla medlemmar. I annat fall måste styrelsen gå och knacka dörr för att få dessa undertecknade och det kapar enbart en massa onödigt merarbete.

Blanketterna lämnas  i styrelsens brevlåda på Östra Eriksbergsgatan 82
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter