KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2016

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvstranden, Göteborgs kommun, kallar härmed föreningens medlemmar till föreningsstämma torsdagen den 21 april 2016 kl 19.00, i Eriksbergs Vinsällskaps lokaler,
(Östra Eriksbergsgatan 20, Snickeriet Eriksberg).

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter