Byte av tätningslist

För de medlemmar som ännu inte bytt ut sina tätningslister bör detta göras och material finns tillgängligt. 

Med tätningslister avses de skumgummilister som är i mellanskiktet i fönster samt balkongdörren. Med åren så har den befintliga tätningslisten förlorat sin funktion och håller inte längre lika tätt. Bytet genomförs genom att skrapa bort resterna av den gamla listen och klistra fast den nya självhäftande skumgummilisten. Det hela görs ganska enkelt, exempelvis samtidigt som man tvättar sina fönster. 

Vill du få lister så kontakta någon i styrelsen, de förvaras i lådor inne i styrelserummet. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter