Nya regler för garageplats under huset

Denna informationen gäller er som har garageplatser under huset.

Nedanstående regel är ett allvarligt försök att öka skalskyddet på fastigheten. Att aldrig släppa in okända genom entrédörrarna till trapphusen är en annan del av vårt säkerhetstänk.
Anledningen till nedanstående regel är att en del garageinnehavare inte stannar utanför/innanför porten vid ut- eller inpassering. Några har även stannat men kört iväg innan porten helt har gått ner. 
Efter den senaste tidens incidenter med inbrott och försök till inbrott samt intrång av obehörig i garaget, har styrelsen beslutat följande.

Vid ut- och inpassering genom garageporten, oavsett om man kör bil, går, kör mc eller cyklar, skall man varje gång stanna på utsidan alternativt insidan i direkt anslutning till porten och vänta tills porten helt gått ner. Med andra ord: Detta för att minimera risken för att någon obehörig skall komma in eller på annat sätt kunna manipulera portens stängningsanordningar. Stannar man i direkt anslutning till porten, är det mindre troligt att någon försöker sig på att komma in. Skulle någon komma in i garaget, har de ju fri tillgång till alla trappuppgångarna.
En vit linje kommer målas upp nedanför infarten och innan man passerar denna linje stannar man tills porten helt har gått ner.


Vi lämnar i detta skede ansvaret till våra garageplatsinnehavare att regeln följs och hoppas på förståelse för vår skärpning.
Har ni några andra idéer eller åsikter om detta, så kontakta gärna Lennart Börjesson på 0722-45 91 00.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter