Kallelse till extra årsstämma

Vi avser att ändra i stadgarna enligt lagen om ekonomiska föreningar från 2016. Om extrastämman samt vår ordinarie årsstämma till våren röstar igenom stadgeändringarna, kan vi anta dessa på ordinarie årsstämma. 

Mötet hålls tisdagen den 5:e december kl 18:00 i styrelserummet.
I samband med mötet håller vi samtidigt "öppet hus" med lite glögg och pepparkakor.

Officiell kallelse inklusive förslag på de ändringar vi avser göra är i bifogad fil. 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter