Inställt årsmöte

Styrelsen har tagit beslut och i samverkan med föreningens revisor beslutat att ställa in föreningens Årsmöte den 16 april 2020. Orsaken är den allmänna oron och Myndigheternas rekommendationer med anledning av den stora risk som föreligger för spridning av Coronaviruset.

Årsmötet skjuts upp på obestämd tid, men avsikten är att kalla till möte så snart risken för smittspridning har minskat och Myndigheternas rekommendationer har ändrats.

Däremot bifogas den tänkta kallelsen, valberedningens förslag, en motion samt styrelsens kommentarer och rekommendationer till motionen. Årsredovisningen samt revisionsrapporten har inte kommit till oss från revisorn, men kommer att skickas ut så fort den kommit.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter