Kompletterande information kring extra årsstämma

Den bifogade filen som skickades ut igår kompletteras härmed med ytterligare information. En ny fil bifogas med detta mail där texten på de föreslagna ändringarna i stadgarna är justerad. Den justerade texten är markerad med ett lodrät streck i vänstermarginalen. 

Mötet hålls tisdagen den 5:e december kl 18:00 i styrelserummet.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter